https://open.spotify.com/show/44fAQFB6xkM4PienrfDBbu?si=7ff4970dfe7140e6
top of page

Eigenaarschap bij leerkrachten

Van lijdend voorwerp naar bijvoeglijk naamwoord

Gedragsproblemen in de klas: hoe ga je er mee om?Problemen in de klas zorgen voor onrust en een negatief klassenklimaat. Het belemmert de leerkracht om les te geven, de leerlingen om goede resultaten te halen.

Op ResearchED heb ik een introductie gegeven over het bevorderen van eigenaarschap van leerkrachten. Aan de hand hiervan heb ik een traject ontworpen die kan worden geïmplementeerd op scholen.

Een studiedag, een korte workshop, door middel van een persoonlijke of schoolbreed traject.

Tijdens mijn actoronderzoek naar gedragsproblemen kom ik onmacht, handelingsverlegenheid en een slachtofferrol tegen. Hoe komt dit? Is dit te veranderen?
Met de invoering van het Passend Onderwijs lijkt er veel problematiek bijgekomen.
Maar is dat wel zo? Of is het de maatschappij die is veranderd en is de lerarenopleiding niet meer toereikend? Als je bent afgestudeerd heb je niet automatisch de nodige pedagogische kennis en informatie meegekregen om te kunnen dealen de huidige leer-, en gedragsproblemen.
Het onderwijs houdt nu meer in dan alleen kennisoverdracht: coachen, persoonsvorming, diagnoses, begeleiden en individuele behandelplannen.
Wat is essentieel voor de leerkrachten(opleiding) om hier mee om te gaan?

Van bewust onbekwaam naar bewust bekwaam. 

Wilt u meer eigenaarschap bij u op school?

Neem vrijblijvend contact op

bottom of page