https://open.spotify.com/show/44fAQFB6xkM4PienrfDBbu?si=7ff4970dfe7140e6
top of page
Search

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag in de klas, op het schoolplein of in de school?


Wanneer ik naar de onderwijsprofessionals, uit diverse regio's, om mij heen luister en kijk naar de onderlinge wisselwerking, lijkt een patroon zichtbaar te worden.


De pleinwacht voelt werkdruk en handelingsverlegenheid om de leerlingen voldoende te helpen en te begeleiden in hun conflicten. Niet alles wordt gezien door de leerkrachten, onderwijsondersteuners of pleinwacht. In verband met de vele conflicten en de beperkte pauze-, en lestijd, kan niet alles worden aangehoord en besproken. Hierdoor blijven conflicten liggen. Irritaties worden niet uitgepraat en de spanning neemt toe. De leerkrachten geven het aan lastig te vinden ruzies op te lossen die zich buiten hebben afgespeeld. Wat is er gebeurd en wie spreekt de waarheid? Wanneer de leerkracht er in de klas niet of onvoldoende op terugkomt, worden de leerlingen boos. De leerlingen voelen zich niet gehoord, niet erkend en gaan eigen rechter spelen. Hun houding ten opzichte van elkaar, de pleinwacht en de leerkracht in de klas, wordt minder constructief en aardig, maar grover en brutaler. Tijdens gesprekken geven leerlingen regelmatig aan dat er toch niet naar hen geluisterd wordt. Vervolgens moeten en proberen zij deze conflicten zelf op te lossen. Ook vragen zij zich af waarom er wel naar de pleinwacht en leerkracht geluisterd moet worden, maar niet naar hen. Hierdoor lijkt het respect voor de pleinwacht en de leerkracht te dalen en wordt er op frustratieniveau gecommuniceerd en gereageerd. Dit gedrag wordt niet getolereerd en er wordt tegen geageerd. Leerlingen worden onderling feller waardoor ruzies ontstaan. Leerkrachten en de pleinwacht accepteren het niet om te worden aangesproken met een grote mond en hanteren strengere regels.

De conflicten stapelen zich op, worden minder of niet uitgepraat en de cyclus wordt zelfs versterkt.


Is dit herkenbaar? Ik ben benieuwd naar uw ervaring omtrent grensoverschrijdend gedrag in het primair en voortgezet onderwijs.

Wanneer vindt u iets grensoverschrijdend en hoe wordt hier op gereageerd?


Neem vrijblijvend contact op met: info@innersidesupport.com


4 views0 comments

Comments


bottom of page