https://open.spotify.com/show/44fAQFB6xkM4PienrfDBbu?si=7ff4970dfe7140e6
top of page

Aanbevolen
(wetenschappelijke)
literatuur

 

Op deze pagina is een overzicht te vinden van (wetenschappelijke) literatuur die te maken hebben met onderwijs, gedrag, leren en ontwikkeling. Van het uitvoeren van interventies, een onderzoek tot diagnoses, classificaties en gedragstudies. 

 

Heeft u een literatuurtip? Neem contact op via de chat of stuur een mail naar: info@innersidesupport.com

American Psychiatric Association. (2021). Beknopt overzicht van de criteria DSM-5. Amsterdam: Boom

Barber, M., & Moushed, M. (2007). How the world’s best performing school systems come

out on  top. Geraadpleegd op 28 oktober 2022, van

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/public%20and%20social%20sector/our%20insights/how%20the%20worlds%20best%20performing%20school%20systems%20come%20out%20on%20top/how_the_world_s_best-performing_school_systems_come_out_on_top.pdf

Bateman, B. & Golly, A. (2008) Waar komt dat gedrag vandaan? 20 tips en interventiestrategieën voor leerkrachten. Uitgeverij Pica 

Boerdam, A., van den Brakel, M., Coumans, M., Hermans, B., Loozen, S. (2018).

 

Becker, E. S., Rinck, M., Türke, V., Kause, P., Goodwin, R., Neumer, S. (2013)

Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Nederlandse vertaling van Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th Edition. Arlington: American Psychiatric Association.

Leerkrachten basisonderwijs. Centraal Bureau voor Statistiek. https://trendbureaudrenthe.nl/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/CBS-2018-Leerkrachten-basisonderwijs.pdf

Biesta, G. (2012). Goed onderwijs en de kwaliteit van het meten. Ethiek, politiek en  

democratie. (Eerste druk). Uitgeverij Boom.  

Bijstra, J., de Boer, A., Emans, B., Van der Hoeven, J., Tenback, C., en Wally, T. (2019).

Lastige leerlingen. Kind Adolescent Praktijk, 18, p21-24..

https://doi.org/10.1007/s12454-019-0022-0

Bleak, K.W., & Abernathy, T. (2022). Individuals with Disabilities Education Act (IDEA).

Routledge.  

https://doi.org/10.4324/9780367198459-REPRW196-1

 

Boerdam, A., van den Brakel, M., Coumans, M., Hermans, B., Loozen, S. (2018).

Leerkrachten basisonderwijs. Centraal Bureau voor Statistiek. https://trendbureaudrenthe.nl/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/CBS-2018-Leerkrachten-basisonderwijs.pdf

Bokdam, J., Tom, M., Berger, J., Smit, F., Van Rens, C. (2014). Monitor

ouderbetrokkenheid po, vo en mbo. Derde meting 2014. Trends in beeld. Zoetermeer:     Panteia/ ITS.

Bulder, M. (2022) 240 duizend Nederlanders werden in 2021 gepest (NRC Handelsblad).  

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/07/11/voor-het-eerst-sinds-de-lockdown-geven-consumenten-minder-uit-a4135579 

Coghlan, D. & Brannick, T. (2019). Doing Action Research in Your Own Organization (5th  

Revised edition). SAGE Publications. 

 

De Hoop, H. E. (2022). Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 (voortzetting 1e  

termijn kamer). De Tweede Kamer.  

https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/begroting-onderwijs-cultuur-enwetenschap2023-0 

De Jong, T. (2010). Cognitive load theory, educational research, and instructional design:  

some food for thought. Instr Sci 38, p105–134.  

https://doi.org/10.1007/s11251-009-9110-

Gemmink, M. M., Fokkens-Bruinsma, M., Pauw, I., & van Veen, K. (2021). How contextual  

factors influence teachers' pedagogical practices. Educational research, 63(4), 396-415. https://doi.org/10.1080/00131881.2021.1983452 

Genderen, H. van & Jacob, G. (2012). Patronen doorbreken: negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen (1ste editie). Nieuwezijds. 

Grapendaal, J., & Wenker, R. (2018). Een zelfbewuste school heeft weinig cijfers nodig om te

weten of het goed gaat. Van twaalf tot achttien, 2018(september), 44-45.https://www.van12tot18.nl/een-zelfbewuste-school-heeft-weinig-cijfers-nodig-om-te-weten-of-het-goed-gaat

Hessing, R., Loeffen, E., Uytendaal, E., & Willems, W. (2013). De leraar aan het roer! Handreiking voor het bevorderen van eigenaarschap van professionele ontwikkeling. KCP Groep.

Imants, J. en Van der Wal, M. M. (2019). A model of teacher agency in professional development and school reform. Journal of Curriculum Studies. 

https://doi.org/10.1080/00220272.2019.1604809

 

Kassenberg, A., Reneman, M., & Huijbers, P. (2022). De brugfunctionaris op school: Voor een sterke verbinding tussen kind, gezin, school en samenleving.Gelijke-Kansen Alliantie.

 

Kelchtermans, (2005). Teacher self-efficacy and teacher burnout: A study of relations.

10.18052/www.scipress.com/ILSHS.60.83

Klinken-van der Made, R. van. (2019). Bevordering van persoonlijk meesterschap in

professionele gemeenschappen. Driestar educatief. 

Kemmis, St., McTaggert, R. & Nixon, R. (2014) The action research planner. Doing critical participatory research. Springer Science+ Business Media 

 Kneyber, R., & Evers, J. Het alternatief. De ladder naar autonomie. (Uitgeverij Phronese).  

https://www.uitgeverijphronese.nl/wp-content/uploads/2018/03/hetalternatief2_binnenwerk_fin.pdf 

Kneyber, R., Evers, J. Het Alternatief II: de ladder naar autonomie. Phronese.​ 

Manen, M. V. (2021). Weten wat te doen wanneer je niet weet wat te doen (Derde druk).  

Stichting NIVOZ 

 

Mulder, J. S. (2022). Handleiding voor actoronderzoek Hogeschool InHolland.  

 

Mulder, J.S. (2021) Van binnenuit. Onderzoekend omgaan met lastige vraagstukken in  

onderwijs en hulpverlening. AMB – Diemen. ​ 

 

Migchelbrink, F. (2019). De kern van participatief actie-onderzoek (Derde druk).Uitgeverij  

SWP Amsterdam. 

Nederlands Jeugd Instituut (2023). De definitie van gedragsproblemen 

https://www.nji.nl/gedragsproblemen/definitie,

Priestley, M., Biesta, G.J.J. & Robinson, S. (2015a). Teacher agency: what is it and why does

it matter? In R. Kneyber & J. Evers (eds.), Flip the System: Changing Education from the Bottom Up. London: Routledge.

 

Pameijer, N., & Beukeringen, T. (2019). Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs, een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering. Den Haag: Acco Nederland

Priestley, M., Biesta, G., & Robinson, S. (2015b). Teacher Agency: een ecologische kijk op

het  handelingsvermogen van leraren. In Kneyber, R., Evers, J., (red). Het Alternatief

II: de ladder naar autonomie (pp. 17 – 33). Phronese.​ 

Schaveling, J., Bryan, B. & Goodman, M. (2012) Systeemdenken. Van goed bedoeld naar

goed gedaan. Den Haag: Academic Service​

Schein, E. H. (2021). Humble Inquiry The Gentle Art of Asking Instead of Telling. (2nd  

Revised edition). Macmillan Publishers. 

Schyns, V. (2022). Manifest: Seksuele voorlichting op school moet uitgebreider en vaker.  

(NRC Handelsblad).  

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/10/03/manifest-seksuele-voorlichting-op-scholen-moet-uitgebreider-en-vaker-a4143900 

Smeets, E., Ledoux, G., Regtvoort, A., Felix, C. & Mol Lous, A. (2015). Onderzoek naar

competenties in het basisonderwijs.ITS Radboud Universiteit Nijmegen

Smeets, E., Ledoux, G., & Van Loon-Dikkers, L. (2019). Passend onderwijs op school en in

de klas. [In opdracht van Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek] 

https://www.nro.nl/sites/nro/files/migrate/Passend-onderwijs-in-de-klas-tweede-meting-in-het-po-en-vo.pdf

Smeyers, P., Ramaekers, S., van Goor, R. & Vanobbergen. (2016). Inleiding in de  

pedagogiek. Uitgeverij Boom.    

 

Spilt, J. L. (2018). Het Leerkracht Relatie Interview: Dagelijkse negatieve interacties met een

gedragsmoeilijke leerling kunnen een chronische bron van stress worden.

https://kuleuven.limo.libis.be/discovery/fulldisplaydocid=lirias2327430&context=SearchWebhook&vid=32KUL_KUL:Lirias&lang=en&search_scope=lirias_profile&adaptor=SearchWebhook&tab=LIRIAS&query=any,contains,lirias2327430

Stacey, R. (2007). The Challenge of Human Interdependence: Consequences for thinking

about the day to day practice of management in organizations. University ofHertfordshire: Hefrtfordshire.

 

Swaab, H., Bouma, A., Hendriksen, J. & König. (2021). Klinische Kinderneuropsychologie. Amsterdam: Boom

Tak, J.A., Bosch, J.D., Begeer, S. en Albrecht, G. (2020). Handboek Psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten. Amsterdam: Boom

Van Binsbergen, M.H., Pronk, S., van Schooten, E.J., Heurter, A. & Verbeek, F. (2019). Niet

thuisgeven: schooluitval vanuit het perspectief van leerlingen.  

https://www.narcis.nl/publication/RecordID/oai:hbokennisbank.nl:sharekit_hr%3Aoai%3Asurfsharekit.nl%3A9f9d797b-1d59-47f2-97b3-d87a78eb9664

Van den Broek, A., Ramakers, C., Cuppen, J., Brukx, D. (2022). Veilig op school.

Landelijke veiligheidsmonitor 2020-2021: veiligheidsbeleid en veiligheidsbeleving in

het primair en voortgezet onderwijs. [In opdracht van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en  Wetenschap.] (Open Overheid).

https://open.overheid.nl/repository/ronl-742beeeaef7b38d2958a9ec66d5e6bf7c3982668/1/pdf/veilig-op-school.pdf 

 

Vandenbroucke, L., Spilt, J., Verschueren, K., Piccinin, C., & Baeyens, D. (2018). The

Classroom as a Developmental Context for Cognitive Development: A Meta-Analysis on the Importance of Teacher-Student Interactions for Children’s Executive Functions. Review of Educational Research, 88(1), 125–164. 

http://www.jstor.org/stable/44667695 

Van der Zouwen, T. (2018). Actieonderzoek doen. Een routewijzer voor studenten en

professionals. Uitgeverij Boom.

Van Gennip, H., Marx, T., Smeets, E. (2007). Gedragsproblemen in de basisschool en

competenties van leraren. ITS Radboud Universiteit: Nijmegen. https://www.researchgate.net/profile/Ed-Smeets-2/publication/287200050_Gedragsproblemen_in_de_basisschool_en_competenties_van_leraren/links/5672b67408aedbbb3f9f51d1/Gedragsproblemen-in-de-basisschool-en-competenties-van-leraren.pdf

Van Lieshout, F., Jacobs, G., & Cardiff, S. (2017). Actieonderzoek. Principes voor verandering in zorg en welzijn. Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.

Verhulst, F. C. (2020). Leerboek kinder- en jeugdpsychiatrie. Uitgeverij Koninklijke van

Gorcum

 

Weerman, A. (2013). Zes psychologische stromingen, 1 cliënt (5e geheel herziene druk).      Amsterdam: Boom/Nelissen.

Weiner, A., Taft, W., Waxman, M., Martinez, J. Mason, J. T. (2009). International Law and  

the ‘’War on terror”: A look Back. Cambridge University.

https://www.proquest.com/openview/f7b98a0ddfcbd1afbc789bb062e6b69e/1?pq- 

origsite=gscholar&cbl=34723 

Wolke, Woods, Bloomfield & Karstadt. (2000). The Association between Direct and

Relational Bullying and Behaviour Problems among Primary School Children. Journal of Child Psychology and Psychiatry 41(8):989-1002. 

DOI: 10.1017/S0021963099006381

bottom of page