https://open.spotify.com/show/44fAQFB6xkM4PienrfDBbu?si=7ff4970dfe7140e6
top of page

Gedrag


Gedrag komt áltijd ergens vandaan. Elke dag hebben we interactie met alles en iedereen om ons heen. Hoe minder leuk het gedrag, meestal hoe minder leuk de reden. Ook bij onszelf. Deze literatuur kan een begin zijn om meer te kijken naar de reden áchter het gedrag. 

Wolke, Woods, Bloomfield & Karstadt. (2000).

The Association between Direct and

Relational Bullying and Behaviour Problems among Primary School Children. 

Artikel

Een artikel met veel wetenschappelijke informatie en onderzoek omtrent gedragsproblemen op school.  Journal of Child Psychology and Psychiatry 41(8):989-1002. DOI: 10.1017/S0021963099006381

 

Manen, M. V. (2021). 
Weten wat te doen wanneer je niet weet wat te doen

Boek

Een boek dat op een andere maar inzichtelijke manier kijkt naar gedragsproblemen en handelingsverlegenheid. 

bottom of page